Project 2014

Ons project van 2014 is gesponsord door Wilde Ganzen. Hieronder meer informatie en foto's.

Placeholder Picture

Wilde Ganzen

Ons projectnummer: 2014.0074 / activiteitennummer: 2014.346

Placeholder Picture

Makande

Voor het project van 2014 vinden onze activiteiten plaats op een viertal locaties, te weten:
- Kapirintiya,
- Machilinga,
- Namapingo en
- Saidi Mataka.
Alle plaatsen zijn gelegen in de zuidelijke helft Malawi.

Het project bestaat uit diverse activiteiten:
1. de realisatie van een maismolen,
2. doneren van geld voor opknappen daken,
3. het opknappen van een aantal dorpshuizen/kerken,
4. aanleggen van irrigatie,
5. werken met kinderen en vrouwen.

Een maismolen in Kapirintiya

Vanuit de dorpsbewoners van Kapirintiya kwam de wens voor een maismolen. In de omgeving is er geen goed functionerende maismolen. De Malawiaan uit de omgeving kan met de maiskorrels die verbouwd zijn op eigen land of gekocht zijn, naar de maismolen komen om de maiskorrel te laten malen, zodat er een maispoeder ontstaat waar maïspap van gemaakt wordt. Het voedsel dat de Malawiaan 1 tot 3 keer per dag eet. Tevens is de maismolen een goede inkomst genererende activiteit voor de gemeenschap. Uit de winst zullen andere ontwikkelingsprojecten bekostigd worden, 3 waterpompen staan in de planning en hebben de meeste prioriteit. Dorpsbewoners zullen toegang hebben tot wezenlijk noodzakelijke levensbehoeften, zoals schoon (drink) water. Het project zal zodoende ten goede komen aan de ontwikkeling van een aantal dorpen in het district Machinga, waarmee getracht wordt de armoede terug te dringen. Er is al een plaatselijk comité samengesteld om dit project aan te sturen. Dit project zal ook werkgelegenheid verschaffen, wat voor inkomsten voor een aantal Malawianen zal zorgen, zodat zij beter in hun levensbehoeften kunnen voorzien.

De kosten van de realisatie van de maismolen bedragen totaal Mk 3,668.000. Hiervan is Mk 2,650.000 voor de aanschaf van de complete maismolen en is Mk 1,018.000 noodzakelijk voor de bouw van het gebouwtje waar de maismolen in zal komen. Een quote van Grace Monjeza, de PR- medewerker in Malawi: "A maismill will reduce the poverty level and also boost the work of the EBC in Machinga".

Placeholder Picture

Opknappen dorpshuizen/kerken

De Machinga EBC branche bestaat uit 7 kerken. Deze ruimten hebben een centrale rol in de Malawiaanse samenleving. Zo hebben kerken in Malawi niet alleen een religieuze functie, maar vervullen deze ook de functie van dorpshuis. Voor een sociale gemeenschap is het essentieel dat deze ruimten in voldoende staat verkeren om ingezet te worden voor de gemeenschap. Een aantal dorpshuizen is in een slecht conditie en moeten hoog nodig gerenoveerd worden. In Machilinga is er een grote nood aan een financiële bijdrage voor een goed dak op de dorpshuizen en cement voor de uitbreiding van deze ruimte. 2 jonge jongens hebben in alle ernst een oproep gedaan voor hulp, ´Kom en help ons´. Recent zijn de gemeenteleden enthousiast begonnen met een uitbouw van het dorpshuis, dit echter met goedkope en slechte materialen, als ook zonder cement. Dakplaten en cement zijn gewenst om het dorpshuis bestand te laten zijn tegen de hevige regens van het regenseizoen. Het is niet veilig om te wachten met het leggen van het dak, omdat er een invalsgevaar bestaat door hevige regenbuien. Het plan is om deze gemeente financieel te steunen voor het dak en het cement. De planning is dat de werkzaamheden voor juli 2014 afgerond zijn en de werkgroepleden tijdens hun verblijf in Malawi het project kunnen bezoeken.

Twee andere dorpshuizen in het district Machinga zijn hard aan renovatie toe. Twee dorpshuizen die in een erg slechte conditie zijn, zijn Namapingo en Saidi Mataka. Deze dorpshuizen hebben zodoende de meeste prioriteit om gerenoveerd te worden. Deze renovatie zal gedaan worden door werkgroep Hoevelaken naar Malawi, in samenwerking met lokale mensen/ gemeenteleden, zodat ook zij een bijdrage leveren.

Placeholder Picture
Placeholder Picture

Aanleg irrigatievelden

Tevens kan er bij het dorpshuis in Namapingo geholpen worden op het land wat in het bezit is van de gemeenschap. Deze grond leent zich bij uitstek voor de teelt van diverse gewassen. De werkgroep Hoevelaken naar Malawi wil een eerste begin maken met de aanleg van een irrigatiesysteem voor deze akker.

Placeholder Picture

Activiteiten

De vrijwilligers hebben tijdens hun verblijf in Malawi ook diverse activiteiten voor de vrouwen en kinderen gerganiseerd. Vrouwen zullen bijvoorbeeld geleerd worden om te breien/haken. Op deze wijze kunnen vrouwen mutjes en andere kleding breien/haken die men kan verkopen om zodoende extra inkomsten te genereren.
Voor de kinderen zullen diverse spelactiviteiten georganiseerd worden die hen hun, soms vervelende, verleden even doet vergeten.

Placeholder Picture
Vragen? neem contact op!
Meer projecten
Startpagina