Overzicht projecten

In de afgelopen jaren (vanaf 2010) is al een hoop gedaan. Hieronder een overzicht van onze projecten tot en met 2018. De invulling van project 2020 is nagenoeg gereed (bouw kerk + irrigatie), maar de puntjes moeten nog op de i gezet worden. Verderop staat de huidige planning voor 2020.

Linkjes naar de diverse projecten: project 2010   project 2012   project 2014   project 2016   project 2018Planning voor Project 2020 (project uitgesteld ivm corona)

Voor 2020 hebben we drietal speerpunten, zoals hieronder beschreven. De projectendoelen zijn beschreven op volgorde van prioriteit.

1. de aanleg van irrigatie (o.a. waterputten en handpompen/solar).
2. opknappen van een aantal dorpshuizen/kerken.
3. maismolen.

4. aanvullend: activiteiten voor de vrouwen en kinderen.

Hieronder worden deze onderdelen kort beschreven.

Irrigatie

Sterke behoefte is er aan meer irrigatie ten behoeve van landbouw en tuinbouw om in eigen behoeften te kunnen voorzien. In 2018 is er een start gemaakt met de eerste irrigatietrajecten met behulp van waterreservoirs en sproei installaties. De uitwerking biedt werkgelegenheid, verzekerd van voedsel en rendement. Hier is men erg enthousiast over.Gemeenschapsruimten

In het verleden zijn er diverse dorpshuizen en gemeenschapsruimten gecreeerd. Vaak multifunctionele gebouwen die door de hele plaatselijke bevolking gebruikt kunnen worden (denk aan maisopslag, kinderopvang en vrouwenactiviteiten). In diverse plaatsen zijn deze ruimten aan renovatie en/of uitbreiding toe.Maismolen

In Mulomba hebben we in het verleden een maismolen geplaatst. De ervaringen hiermee zijn dermate goed dat we er elders ook 1 willen plaatsen. De exactie locatie is nog onbekend.


Activiteiten met vrouwen en kinderen

De leden van werkgroep Hoevelaken naar Malawi zullen tijdens hun verblijf in Malawi ook diverse activiteiten voor de vrouwen en kinderen organiseren. Voor de kinderen zullen diverse spelactiviteiten georganiseerd worden die hun verleden en soms uitzichtloze toekomst even doen vergeten. Ontwikkeling en creativiteit door middel van spel wordt zo gestimuleerd. Ook worden er samenkomsten georganiseerd voor de vrouwen waar spellen en activiteiten centraal staan om onderling contact te stimuleren. Ook zullen wij ons bezig houden met voorlichting over hygiene, gezondheid en dagelijkse verzorging van jongeren en ouderen ter bevordering van een gezondere levenswijze. Denk hierbij aan het voorkomen van HIV, wassen van handen, bloedcontact en bescherming van het lichaam.Begroting en opbrengsten

Voor de genoemde werkzaamheden is in overleg met de stichting Odracht in Afrika en de mensen uit Malawi een begroting opgesteld van circa 20.000 euro.

Werkgroep Hoevelaken naar Malawi zal acties organiseren, sponsors werven en informatiestromen houden om het doel van 'Hoevelaken naar Malawi' kenbaar te maken. Hieruit zullen inkomsten voortkomen.

De kosten van de reis naar Malawi zijn voor eigen rekening van de vrijwilligers. Dit betreft o.a. de vliegreis en het verblijf onder de plaatselijke bevolking. Voor het verblijf zal een vergoeding worden betaald (voorheen van 10 euro per nacht per vrijwilliger). Dit is inclusief het dagelijks eten, drinken en overnachting.
Vragen kunt u uiteraard altijd stellen!!! info@hoevelakennaarmalawi.nl.