Nieuws uit Malawi

Af en toe krijgen we rechtstreeks of via de Stichting Opdracht in Afrika nieuws vanuit Malawi. Het is niet mogelijk om op deze website altijd up to date te zijn, maar wanneer wij nieuws hebben, zullen we dat hier uiteraard melden.

Placeholder Picture

Januari 2022 - Corona en Ana

Op dit moment (eind januari 2022) is de Covid in Malawi onder controle en niet direct zorgelijk. Wel zorgelijk is de situatie rondom de cycloon Ana. Wederom natuurgeweld door regen en storm teistert de bevolking. Met name het getroffen gebied Chikwawa, waar wij in 2016 fysiek mochten meewerken aan diverse projecten, zijn vreselijke overstromingen met doden. Er is veel schade aan huizen en gewas. Graag vragen wij uw aandacht hiervoor en vragen wij jullie steun. Uw steun wordt hartelijk aanbevolen en zal direct besteed worden aan onze broeders en zusters van de betrokkenen van de EBC gemeentes. Graag o.v.v. 'Nood Malawi'. Bij voorbaat hartelijk dank!

Gift Malawi
Placeholder Picture

April 2021 - Corona

[bron nieuwsbrief Opdracht in Afrika]
Corana leek Malawi over te slaan in de eerste golf, maar niets is minder waar op dit moment. De Zuid-Afrikaanse variant is meegenomen door Malawianen die in Zid-Afrika werkten en door corona teruggestuurd zijn naar Malawi.
Er zijn veel mensen erg ziek en in korte tijd veel menssen overleden. Ziekenhuizen zijn overvol en overbezet. Er is bijna geen zuurstof voorradig. Alleen in de enkele steden die Malawi rijk is wordt getest. In de dorpen overlijden er nu ook veel meer mensen dan normaal, maar daaar wordt bijna niet getest en deze gevallen worden dus ook niet als corona-overledene geregistreerd.

De scholen zijn op-en-af open, maar voornamelijk dicht geweest. Online lesmogelijkheden zijn er totaal niet, alternatieven worden niet geboden. Kinderen in de dorpen zwerven op straat, vervelen zich en de tienerzwangerschappen zijn enorm toegenomen.

Kortom: De lange lockdown maakt de meest kwetsbare kinderen van Zuidelijk Afrika nog kwetsbaarder. Veel kinderen worden gedwongen aan het werk gezet om hun ouders te helpen een inkomen te vergaren. Leerlingen die het toch al moeilijk hebben lopen nog grotere achterstanden op.

Gift

April 2020 - Corona

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is ook in Malawi de Corona niet onopgemerkt gebleven. Veel Malawianen die werkzaam waren in Zuid-Afrika zijn naar huis gestuurd. Samen met besmette Malawianen zijn zij teruggereisd en in Malawi opgevangen. Zij moesten allen in thuisisolatie, maar hoe hou je afstand als je met vijf mensen in een kamer/hut woont? Praktische problemen, wat voor ons eenvoudiger is.

De overheid van Malawi wilde een algehele lockdown, maar dan vormde honger een groter gevaar dan Corona. De rechtbank heeft daarom besloten dat een lockdown niet door mocht gaan.

Vanaf 1 april zijn de scholen gesloten, zonder vervangend onderwijs. Hierdoor is echter een flinke leerachterstand ontstaan. Er is hoop dat de scholen deze maand weer open gaan. Maar hoe dit opvangen met klassen van 50 tot 100 kinderen?

Kerken mochten maar tien bezoekers ontvangen, waardoor voor veel mensen het langere tijd niet mogelijk was om iets van diensten bij te wonen. U zult begrijpen dat er in Malawi geen internet-uitzendingen mogelijk zijn, zoals bij ons. Sommige mensen zochten elkaar thuis op om toch iets van zondagsviering te hebben. Momenteel mogen 100 mensen in de kerk, waardoor kerkbezoek weer mogelijk is.

De economie heeft ook een diepe deuk opgelopen, beperking van goederen heeft de prijs nog meer verhoogd, waardoor de situatie voor veel mensen nog meer schrijnend is geworden.

Vanuit het EBC hospital (met naastgelegen -onze- moeder-kindkliniek, ons project van 2012) is in de omgeving voorlichting gegeven over Corona. Verder is er hygiene-materiaal en voedsel uitgedeeld.

Wilt u met ons voor onze vrienden in Malawi bidden? Denkt u aan Malawi bij uw giften?

Gift