Nieuws uit Malawi

Af en toe krijgen we rechtstreeks of via de Stichting Opdracht in Afrika nieuws vanuit Malawi. Het is niet mogelijk om op deze website altijd up to date te zijn, maar wanneer wij nieuws hebben, zullen we dat hier uiteraard melden.

Placeholder Picture

Maart 2023 - Storm Freddy

Malawi is plotseling overvallen door de tropische storm Freddy. De storm veroorzaakte al weken zeer zware aanhoudende regen waardoor er veel overstromingen zijn. Huizen, kerken en scholen zijn ingestort of een deel ervan. Veel mensen zijn gewond of vermist en het dodental loopt op. De lokale communicatie-infrastructuur was ook getroffen waardoor er moeilijk contact was te krijgen met elkaar.

De storm is precies over het zuidelijk deel van Malawi gegaan. Dat is het deel waar onze activiteiten met de EBC op 30 plaatsen plaatsvinden. Dit is een gebied wat qua omvang gelijk is aan de provincie Gelderland.

De communicatie komt langzaam weer opgang en de contactpersonen in Malawi hebben al met meerdere pastors in de 30 plaatsen contact gehad over hun situatie. De berichten zijn zeer alarmerend. Er zijn veel gewonden, vermisten en het dodental loopt op. De wegen zijn op veel plekken onbegaanbaar.

Op het hoofdcompound (Thyolo) ligt het ziekenhuis vol met gewonden. Dakloze mensen slapen in de kerk op het compound. De 30 pastors in het gebied zetten zich in voor evacuatie van getroffen kerken en scholen, maar in het bijzonder ook van het delen van troost en vertrouwen in God.
Door het vervuilde water is er dreiging op een cholera uitbraak. Ook het hoofdvoedsel is met 80% verloren gegaan, juist nu een goede oogst werd verwacht met Pasen.

Stichting Opdracht in Afrika ( waar wij onder vallen) heeft direct een bedrag overgemaakt voor aankoop van maiszaad en vermenigvuldiging van de aardappelplant. Deze tweede groei is nog mogelijk vanwege de warme temperatuur en de afname van de orkaan. Hiermee is het mogelijk om een hongersnood te voorkomen.

Wij als werkgroep gaan ook een bijdrage hieraan leveren. Ook willen wij jullie vragen of jullie een donatie over hebben voor onze naaste in het getroffen gebied in Malawi. Wilt u deze situatie ook meenemen in het gebed. Samen staan wij sterk!

Via facebook/ Instagram en de site houden wij u op de hoogte van de situatie en zijn er ook meer foto's en filmpjes te zien van de storm.

Gift Malawi

Januari 2022 - Corona en Ana

Op dit moment (eind januari 2022) is de Covid in Malawi onder controle en niet direct zorgelijk. Wel zorgelijk is de situatie rondom de cycloon Ana. Wederom natuurgeweld door regen en storm teistert de bevolking. Met name het getroffen gebied Chikwawa, waar wij in 2016 fysiek mochten meewerken aan diverse projecten, zijn vreselijke overstromingen met doden. Er is veel schade aan huizen en gewas. Graag vragen wij uw aandacht hiervoor en vragen wij jullie steun. Uw steun wordt hartelijk aanbevolen en zal direct besteed worden aan onze broeders en zusters van de betrokkenen van de EBC gemeentes. Graag o.v.v. 'Nood Malawi'. Bij voorbaat hartelijk dank!

Gift Malawi
Placeholder Picture

April 2021 - Corona

[bron nieuwsbrief Opdracht in Afrika]
Corana leek Malawi over te slaan in de eerste golf, maar niets is minder waar op dit moment. De Zuid-Afrikaanse variant is meegenomen door Malawianen die in Zid-Afrika werkten en door corona teruggestuurd zijn naar Malawi.
Er zijn veel mensen erg ziek en in korte tijd veel menssen overleden. Ziekenhuizen zijn overvol en overbezet. Er is bijna geen zuurstof voorradig. Alleen in de enkele steden die Malawi rijk is wordt getest. In de dorpen overlijden er nu ook veel meer mensen dan normaal, maar daaar wordt bijna niet getest en deze gevallen worden dus ook niet als corona-overledene geregistreerd.

De scholen zijn op-en-af open, maar voornamelijk dicht geweest. Online lesmogelijkheden zijn er totaal niet, alternatieven worden niet geboden. Kinderen in de dorpen zwerven op straat, vervelen zich en de tienerzwangerschappen zijn enorm toegenomen.

Kortom: De lange lockdown maakt de meest kwetsbare kinderen van Zuidelijk Afrika nog kwetsbaarder. Veel kinderen worden gedwongen aan het werk gezet om hun ouders te helpen een inkomen te vergaren. Leerlingen die het toch al moeilijk hebben lopen nog grotere achterstanden op.

Gift

April 2020 - Corona

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is ook in Malawi de Corona niet onopgemerkt gebleven. Veel Malawianen die werkzaam waren in Zuid-Afrika zijn naar huis gestuurd. Samen met besmette Malawianen zijn zij teruggereisd en in Malawi opgevangen. Zij moesten allen in thuisisolatie, maar hoe hou je afstand als je met vijf mensen in een kamer/hut woont? Praktische problemen, wat voor ons eenvoudiger is.

De overheid van Malawi wilde een algehele lockdown, maar dan vormde honger een groter gevaar dan Corona. De rechtbank heeft daarom besloten dat een lockdown niet door mocht gaan.

Vanaf 1 april zijn de scholen gesloten, zonder vervangend onderwijs. Hierdoor is echter een flinke leerachterstand ontstaan. Er is hoop dat de scholen deze maand weer open gaan. Maar hoe dit opvangen met klassen van 50 tot 100 kinderen?

Kerken mochten maar tien bezoekers ontvangen, waardoor voor veel mensen het langere tijd niet mogelijk was om iets van diensten bij te wonen. U zult begrijpen dat er in Malawi geen internet-uitzendingen mogelijk zijn, zoals bij ons. Sommige mensen zochten elkaar thuis op om toch iets van zondagsviering te hebben. Momenteel mogen 100 mensen in de kerk, waardoor kerkbezoek weer mogelijk is.

De economie heeft ook een diepe deuk opgelopen, beperking van goederen heeft de prijs nog meer verhoogd, waardoor de situatie voor veel mensen nog meer schrijnend is geworden.

Vanuit het EBC hospital (met naastgelegen -onze- moeder-kindkliniek, ons project van 2012) is in de omgeving voorlichting gegeven over Corona. Verder is er hygiene-materiaal en voedsel uitgedeeld.

Wilt u met ons voor onze vrienden in Malawi bidden? Denkt u aan Malawi bij uw giften?

Gift