project 2010: Bouw Artsenverblijf

Meer artsen betekent in Malawi ook meer subsidie van de overheid. Om deze reden is in 2010 een start gemaakt met de bouw van een artsenverblijf. Naast deze bouw (door de mannen) is er ook geholpen met het schilderen van het ziekenhuis (achterstallig onderhoud) en activiteiten met de kinderen en de vrouwen van het compound.

Evaluatie:
Momenteel is het artsenverblijf voorzien van electra en wordt deze bewoond door de hoofdarts van het compound.