project 2012: Bouw Moeder- & Kindkliniek

Nadat in maart/april 2012 is gestart met de fundering en wij in juli/augustus 2012 mee hebben mogen helpen met de bouw, is bijna een jaar later - op 15 mei 2013 - de kliniek officieel geopend! Annette van Vliet (stichting), Bertil Mellissen en Cor Ruiter hadden het voorrecht om bij de deze opening aanwezig te zijn. Hieronder de foto's van de kliniek tijdens deze opening.

kliniek zijkant kliniek zijkant kliniek achterkant kliniek voorkant kliniek voorkant kliniek veranda kliniek logo en stenen kliniek apparatuur kliniek couveuse kliniek zaal kliniek zaal kliniek bevallingskamer
 • kliniek01
 • kliniek02
 • kliniek03
 • kliniek04
 • kliniek05
 • kliniek06
 • kliniek07
 • kliniek08
 • kliniek09
 • kliniek10
 • kliniek11
 • kliniek12

Terugblik

Bij het begin van het project is iedereen enthousiast en worden er grootse plannen gemaakt. Als werkgroep vinden we het belangrijk om ook achteraf terug te kijken en na te gaan of wat we bedacht hadden ook gerealiseerd is; hieronder is de oorspronkelijke tekst uit 2012 te lezen; met daaronder of en hoe het gerealiseerd is. Belangrijk en leuk om vooraf te vermelden is dat we bij dit project gesteund zijn door Wilde Ganzen; deze organisatie heeft financieel erg veel bijgedragen. Daarnaast hebben zij ons project als voorbeeld gebruikt voor andere Moeder- en Kind-projecten; daar zijn wij uiteraard erg trots op.

Doel

Het doel in 2012 is financiële middelen in te zamelen voor het 'Chingazi Rural hospitaal'. Deze kliniek staat in Malawi, in het plaatsje Thyolo (in de buurt van de stad Blantyre).
De inzameling is ten goede gekomen voor de bouw van een moeder&kind-kliniek en de realisatie van continue stroomvoorziening door middel van een aggregaat.

Continue stroomvoorziening (aggregaat)

In de kliniek is er voordurend ’s avonds en ’s nachts geen stroom, wat het leveren van zorg in het ziekenhuis bijna onmogelijk maakt. Met de komst van een aggregaat zal er nagenoeg altijd stroom aanwezig zijn. De aggregaat zal tevens dienst doen om de waterpomp draaiende te houden, zodat er drinkwater en water voor de verzorging van de patiënten voorhanden is. Door dit project zal de stroomvoorziening gewaarborgd worden, waardoor de behandelingen in het ziekenhuis continu door kunnen gaan en er altijd schoon water voorhanden is.

Evaluatie:
De aggregaat is aangeschaft en is voorzien in een speciaal hiervoor gebouwde ruimte (door het ziekenhuis zelf geregeld); de aggregaat wordt gebruikt voor zowel het voorzien van continue stroom en het bedienen van de waterpomp. Zie hieronder de foto's van de aggregaat.

Moeder&Kind-kliniek

De Moeder-en-Kind Kliniek zal een gebouw worden met verschillende ruimten om diverse zorg rond moeder en kind te kunnen bieden. Het zal de volgende ruimten bevatten:
- een verloskamer met twee afgescheiden ruimten;
- een kraamafdeling;
- een babykamer;
- een kamer te gebruiken voor verschillende programma’s (Under-five-programma (programma voor kinderen tot 5 jaar; Zwangerenpoli (controle op het verloop van de zwangerschap); Familie planning (onder andere gezondheidsvoorlichting) en PMTCT- programma (PMTCT staat voor "prevention of mother to child transmission" en is een programma voor zwangere vrouwen en moeders die HIV-positief zijn of Aids hebben)
- een badkamer en toilet.

Door dit project worden ziekenhuisbevallingen gestimuleerd. Hierdoor vinden minder bevallingen door onbekwame hulpen en in onsteriele thuissituaties plaats, met alle complicaties van dien.

Evaluatie:
Zie foto's hierboven. Op de dag van de opening is de kliniek gelijk in gebruik genomen; diezelfde dag is hier gelijk een gezonde baby ter wereld gekomen.

Kosten

- Aanschaf aggregaat: € 3.000,-
- Kosten verbouwing en uitbreiding kliniek: € 12.000,-
- Realisatie kinderopvang en post onvoorziene kosten: € 2.000,-
- Inrichting Babykamer (€ 4.000,-; gefinancierd door derden)

Evaluatie:
Mede door de hulp van Wilde Ganzen is het ons gelukt om het genoemde bedrag bij elkaar te krijgen. Helaas is in Malawi in 2013 de economische situatie verslechterd. De reden hiervan is de waardedaling van de Malawiaanse munt, waardoor de prijzen van de bouwmaterialen soms wel met 400% zijn gestegen. Hierdor is er een tekort ontstaan van circa 3.000 euro. In overleg met de stichting is besloten om voor dit bedrag onze reserves aan te spreken; dit is deels door de stichting gedaan en deels door onze werkgroep.

Stand van zaken

Vooraf zijn tekeningen en plannen gemaakt. Zoals al werd verwacht werden deze tekeningen ter plaatse nog gewijzigd, maar de hoofdvorm is toch wel gelijk gebleven. Een wijziging is dat - in overleg met artsen aldaar - diverse ruimten gewisseld zijn.
Op 15 mei 2013 is de kliniek officieel geopend; zie hiervan de foto's hierboven.

Bouw kliniek - resultaat februari 2013
(ontvangen per mail)

Bouw kliniek - resultaat december 2012
(ontvangen per mail)

Bouw kliniek - resultaat november 2012
(ontvangen per mail)

Bouw kliniek - resultaat oktober 2012
(ontvangen per mail)

Bouw kliniek - resultaat 13 augustus 2012
(net voor vertrek Bert/Harmen naar huis)

Bouw kliniek - resultaat 1 augustus 2012
(net voor vertrek naar huis)

Bouw kliniek - fundering bij aankomst juli 2012 in Malawi)