Reis van vrijdag 29 juli 2016 - vrijdag 19 augustus 2016

Vrijdag 29 juli 2016 vertrokken we met 8 man/vrouw naar Malawi. Dit keer staat het zuiden op het programma (zie onder).
Op vrijdag 19 augustus zijn we na een mooie en indrukwekkende reis weer veilig thuis gekomen. Hieronder een aantal foto's van ons verblijf in Malawi:
Overzicht groep 2016Overzicht projecten

In de afgelopen jaren (vanaf 2010) is al een hoop gedaan. Hieronder een overzicht van onze projecten tot nu toe en de planning van 2016.Project 2016

Het project Malawi 2016 vindt plaats op een aantal locaties in het district Chikwawa, in de plaatsen:
- Mgoza, Nsanje
- Ngabu,
- Chikwawa
Alle plaatsen zijn gelegen in de zuidelijke helft van Malawi.Het project in 2016 bestaat uit:
1. de realisatie van een bakkerij,
2. de aanleg van irrigatie (o.a. waterputten en handpompen/solar),
3. het bouwen van een onderwijslokaal, en
4. het opknappen van een aantal dorpshuizen/kerken.
5. Ook zullen er activiteiten voor de vrouwen en kinderen worden georganiseerd.

Hieronder worden deze onderdelen kort beschreven.

1. Bakkerij (vervallen)

Er zijn momenteel zorgen omtrent het eenzijdig voedsel voor zowel de volwassenen als de kinderen in Malawi. In Malawi verbouwt men met name zijn eigen mais of koopt dit op de plaatselijk markt. Mais is goedkoop eten. De maiskorrel wordt tot poeder gestampt. Hieraan wordt water toegevoegd, zodat er een pap ontstaat. Dit voedsel eet men 1 tot 3 keer per dag, zowel ouderen als kinderen. Zeer eenzijdig. Kortom: goedkoop eten, maar niet voedselrijk.

Om de gezondheid van de kinderen en volwassen te sterken en de weerstand te verhogen, is afwisseling van voedsel belangrijk. Dit kan alleen wanneer er een goedkoop alternatief aangeboden wordt. Hiervoor heeft de stichting een aantal proef-projecten gedraaid met een bakkerij. Deze projecten slaan goed aan bij de bevolking. Deze vernieuwing draagt bij aan de gezondheid van de mensen. Daarnaast is een bakkerij een goede inkomst-genererende activiteit voor de gemeenschap. Uit de winst kunnen andere ontwikkelingsprojecten bekostigd worden, zoals een gezamenlijke groentetuin in de dorpen, een geitenproject en energiewinning uit wind en zon.
Het project zal zodoende ten goede komen aan de ontwikkeling van een aantal dorpen in het district Chikwawa, waarmee geprobeerd wordt de armoede terug te dringen. Er wordt tevens een plaatselijk comite samengesteld om dit project aan te sturen. Dit project zal ook werkgelegenheid verschaffen, wat voor inkomsten voor een aantal Malawianen zal zorgen, zodat zij beter in hun levensbehoeften kunnen voorzien.

Nu ons project definitief is, is besloten om de bakkerij (genoemd in huidige projectplan) te laten vervallen. De reden is dat we nu naar het zuiden van Malawi gaan. Brood moet nog geintroduceerd worden in deze gebieden en neemt hoge kosten met zich mee in verband met de lange afstand tot het graan-gebied.
Het idee is om dit in het volgend project op te pakken. (Bakkerij in Thyolo loopt goed!).2. Irrigatie / waterput

In Nsanje is tevens behoefte aan een goed en stabiel plan voor irrigatie. Onder andere het aanleggen van een aantal waterputten. De putten worden tevens voorzien van hand- en/of voetpompen, welke in de nabije omgeving worden ingekocht. Op deze manier stimuleren wij de huidige economie en zijn de Malawianen in staat zelf reparaties uit te voeren. Werkgroep Hoevelaken naar Malawi wil een eerste begin maken met het opknappen van het land en de aanleg van een eenvoudig irrigatiesysteem voor deze akker. Daarnaast zullen wij samen met de bevolking een onderhoudsplan opstellen, hen onderwijzen in irrigatie en ook testvelden opzetten. Door testvelden te creëren, kan er worden onderzocht worden welke groente het beste aanslaat op de grondsoort. Het doel hiervan om de bevolking zelfbehoevend te maken door verschillende groentes te verbouwen, variatie in het eetpatroon te creeren en bij een grotere oogst deze op de markt te verkopen.
Door ons is geld gedoneerd voor de aanschaf van een waterpomp in de plaats Chikwawa.


3. Onderwijslokaal

De eerste 3 dorpen liggen in het noorden van de provincie Chikwawa binnen een straal van circa 5 kilometer van elkaar. In deze dorpen is behoefte aan onderwijs van jongeren en ouderen. Voor de kinderen kunnen we denken aan een creche en een lagere school. Voor de oudere kinderen is voortgezet onderwijs van belang. Denk hierbij aan technische opleiding, maar ook aan beroepen voor de meisjes. Daarnaast zullen er lesprogramma s worden opgezet voor de volwassenen, zoals bijvoorbeeld leren lezen en schrijven. Om de mensen hiervoor de gelegenheid te geven is een centrale locatie nodig die gebruikt kan worden als leslokaal.

4. Renovatie dorpshuizen/kerken

De Chikwawa EBC branche bestaat uit 5 kerken. Deze kerken hebben een centrale rol in de Malawiaanse samenleving. Zo hebben kerken in Malawi niet alleen een religieuze functie, maar vervullen deze ook de functie van dorpshuis. Voor een sociale gemeenschap is het essentieel dat deze ruimten in voldoende staat verkeren om ingezet te worden voor de gemeenschap. Een dorpshuis is in zeer slechte conditie en moet hoog nodig gerenoveerd worden. Het tweede dorpshuis kan volstaan met een grondige opknapbeurt. De overige twee dorpshuizen zijn in redelijke staat.
In beide dorpen is een grote behoefte aan financiele middelen voor de verbetering van deze ruimtes. Dakplaten en cement zijn gewenst om de twee dorpshuizen bestand te laten zijn tegen de hevige regens van het regenseizoen. Het instortgevaar van het dak neemt toe, waardoor de veiligheid van de bezoekers in het geding komt. Het plan is om deze locaties financieel te steunen door het dak en het cement te bekostigen. De lokale bevolking zal zelf de werkzaamheden uitvoeren. De planning is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2016 starten. De werkgroepleden zal tijdens hun verblijf in Malawi het project bezoeken en ook waar nodig meehelpen in de afrondingsfase.
De renovatie van de gemeenschapshuizen zal worden uitgevoerd door werkgroep Hoevelaken naar Malawi, in samenwerking met de lokale bevolking, zodat ook zij een bijdrage leveren. Een aantal leden en vrijwilligers van werkgroep Hoevelaken naar Malawi zullen in de zomer van 2016 naar Chikwawa afreizen om mee te helpen met de renovatie.


5. Activiteiten met vrouwen en kinderen

De leden van werkgroep Hoevelaken naar Malawi zullen tijdens hun verblijf in Malawi ook diverse activiteiten voor de vrouwen en kinderen organiseren. Voor de kinderen zullen diverse spelactiviteiten georganiseerd worden die hun verleden en soms uitzichtloze toekomst even doen vergeten. Ontwikkeling en creativiteit door middel van spel wordt zo gestimuleerd. Ook worden er samenkomsten georganiseerd voor de vrouwen waar spellen en activiteiten centraal staan om onderling contact te stimuleren. Ook zullen wij ons bezig houden met voorlichting over hygiene, gezondheid en dagelijkse verzorging van jongeren en ouderen ter bevordering van een gezondere levenswijze. Denk hierbij aan het voorkomen van HIV, wassen van handen, bloedcontact en bescherming van het lichaam.


Begroting en opbrengsten

Voor de genoemde werkzaamheden is in overleg met de stichting Odracht in Afrika en de mensen uit Malawi een begroting opgesteld van circa 20.000 euro.

Werkgroep Hoevelaken naar Malawi zal acties organiseren, sponsors werven en informatiestromen houden om het doel van 'Hoevelaken naar Malawi' kenbaar te maken. Hieruit zullen inkomsten voortkomen.

De kosten van de reis naar Malawi zijn voor eigen rekening van de vrijwilligers. Dit betreft o.a. de vliegreis en het verblijf onder de plaatselijke bevolking. Voor het verblijf zal een vergoeding worden betaald van 10 euro per nacht per vrijwilliger. Dit is inclusief het dagelijks eten, drinken en overnachting.
Vragen kunt u uiteraard altijd stellen!!! info@hoevelakennaarmalawi.nl.