Overzicht projecten

In de afgelopen jaren (vanaf 2010) is al een hoop gedaan. Hieronder een overzicht van onze projecten tot en met 2018. Hieronder is het project van 2018 weergegeven.Project 2018 - wat hebben we gedaan/gezien

In 2018 zijn we weer in Malawi geweest. Dit keer met 5 mannen. Weer een hoop mooie dingen gedaan en gezien!

Jika / Jikka
- Helpen met bouwen predikant woning
- Helpen met bouwen gemeenschapshuis/ kerk
- Financieren van zonnepanelen (t.b.v. kapperszaak/communicatie/verlichting)Makande
- Aanleg leidingen, sproeier en benzinepomp
- Aanleg opslagvat waterMaonga
- Helpen met bouwen gemeenschapshuis/ kerk (bouw voornamelijk gedaan door gemeenteleden)Mulomba
- Financiering van een motorisch aangedreven maismolen (ivm veel uitval elektra)
(project loopt nog, afbeelding van maismolen is van eerder project)Chikonde
- Aanleg leidingen, sproeier, irrigatie en benzinepomp (tbv naastgelegen kinderopvang en landbouw)
Vooraf was dit de planning voor Project 2018

De plannen voor het project in 2018 bestaan uit:
1. opknappen van een aantal dorpshuizen/kerken.
2. de aanleg van irrigatie (o.a. waterputten en handpompen/solar).
3. solar-systemen.
4. activiteiten voor de vrouwen en kinderen.

Hieronder worden deze onderdelen kort beschreven.

1. opknappen van een aantal dorpshuizen/kerken

in de volgende plaatsen hopen we projecten te realiseren/ financieren:
- Jika Regional Central: Nieuwbouw kerk (circa 16x6m). Deze kerk ligt op ongeveer 30 kilometer van EBC compound Thyolo en bevindt zich in de wijk Mulanje.
- Chikonde Central Church: Extra banken en renovatiewerkzaamheden (onder andere pleisterwerk buiten, kalk en verf).
- Mulomba Church: Uitbreiding van de kerk van 16x6m naar 20x10m. Behoefte aan uitbreiding en renovatie van deze kerk vanwege het groeiend aantal leden. Project is gelegen in het theegebied, nabij de kerk Maonga Church2. Aanleg van irrigatie

In de plaats Chikonde zal irrigatie aangeplegd/ verbeterd worden. Concreet betekent dit de reparatie van 220 meter irrigatie kanaal, voorzien van cement/ zand wapening en 12 afsluitkranen. Daarnaast wordt een tank/ reservoir van 10.000 liter en pomp aangeschaft. Daarnaast zal hier divers loodgieterwerk worden verricht (door lokale aannemers), denk aan vervangen van 160 meter dakgoot en aanleggen van kleine filterinstallatie voor drinkwater.3. Solar-systemen

Voor het eerst zal onze werkgroep helen en investeren in de realisatie van solar-systemen. In een groot deel van Malawi (op het platteland) is geen electriciteit, waar solarsystemen dus uitkomst kunnen bieden. Dit jaar staat een project gepland in de plaast Jika. De voorzieningen zullen aangebracht worden bij de kerk, zodat ook in de avond activiteiten mogelijk zijn. Concreet kan gedacht worden aan de aanscaf van een accu, vier panelen en laders voor telefoons. Daarnaast wordt gekeken naar een uitrusting voor een eventurele kapperszaakje.
Wanneer het project een succes is, is dit concept redelijk eenvoudig te kopieren naar een andere locatie.

Een tweede solar-project, is bedoeld voor de irrigatie op 10 kilometer van het compound in Thyolo. Het betreft zonne-energie met waterpomp vor toepassing van irrigatie van 2 hectare. Het land ligt op een helling, waardoor het bovenste deel lastig te besproeien is. Er ligt vanuit het verleden reeds een pvc leiding in de grond voor het oppompen naar een hoogte van 16 meter. Het doel is dat door de irrigatie er 3 oogsten per jaar mogelijk zijn. Voor de beveiliging zal er een wachtman 24 uur aanwezig zijn.
Concreet kan gedacht worden aan de aanschaf van vijf zonnepanelen, een waterpomp, aanleg van electra en loodgieterswerk.
Ook voor dit tweede project geldt dat wanneer het project een succes is, dit concept redelijk eenvoudig te kopieren is naar een andere locatie.

4. Activiteiten met vrouwen en kinderen

De leden van werkgroep Hoevelaken naar Malawi zullen tijdens hun verblijf in Malawi ook diverse activiteiten voor de vrouwen en kinderen organiseren. Voor de kinderen zullen diverse spelactiviteiten georganiseerd worden die hun verleden en soms uitzichtloze toekomst even doen vergeten. Ontwikkeling en creativiteit door middel van spel wordt zo gestimuleerd. Ook worden er samenkomsten georganiseerd voor de vrouwen waar spellen en activiteiten centraal staan om onderling contact te stimuleren. Ook zullen wij ons bezig houden met voorlichting over hygiene, gezondheid en dagelijkse verzorging van jongeren en ouderen ter bevordering van een gezondere levenswijze. Denk hierbij aan het voorkomen van HIV, wassen van handen, bloedcontact en bescherming van het lichaam.Begroting en opbrengsten

Voor de genoemde werkzaamheden is in overleg met de stichting Odracht in Afrika en de mensen uit Malawi een begroting opgesteld van circa 20.000 euro.

Werkgroep Hoevelaken naar Malawi zal acties organiseren, sponsors werven en informatiestromen houden om het doel van 'Hoevelaken naar Malawi' kenbaar te maken. Hieruit zullen inkomsten voortkomen.

De kosten van de reis naar Malawi zijn voor eigen rekening van de vrijwilligers. Dit betreft o.a. de vliegreis en het verblijf onder de plaatselijke bevolking. Voor het verblijf zal een vergoeding worden betaald van 10 euro per nacht per vrijwilliger. Dit is inclusief het dagelijks eten, drinken en overnachting.
Vragen kunt u uiteraard altijd stellen!!! info@hoevelakennaarmalawi.nl.