Samenwerking Woord en Daad met Hoevelaken naar Malawi

In deze corona-tijd, waarin alles anders en lastiger is, hebben Woord en Daad (Hoevelaken) en de werkgroep Hoevelaken naar Malawi elkaar opgezocht om gezamenlijk een actie te organiseren. Op deze manier kunnen wij onze krachten bundelen en nog meer betekenen voor de mensen die het minder hebben dan wij.
Helpt u mee om dit tot een succes te maken?

"Woord en Daad" in het kort

De missie van Woord en Daad: "Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom weten we ons geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven. Zoals in onze missie staat: In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar."
Deze samenwerking is met Woord en Daad Hoevelaken.

Zie voor meer informatie de pagina www.woordendaad.nl"Hoevelaken naar Malawi" in het kort

De werkgroep 'Hoevelaken naar Malawi' opereert zelfstandig, maar is nauw verbonden met de stichting "Opdracht in Afrika". Wij proberen deze stichting te helpen met het realiseren van hun doelen. Hierbij moet gedacht worden aan projecten welke voorzien in de eerste levensbehoeften van de mensen in Malawi. Zo hebben wij onder andere in 2010 een artsenverblijf gebouwd en in 2012 een Moeder- en Kindkliniek. Hierdoor heeft de gezondheidszorg daar een enorme vlucht genomen. In 2014 en 2016 zijn wij ook geweest en lag de facus op het bouwen/ opknappen van Buurthuizen/ kerken en de aanleg van irrigatie. We hoopten ook in 2020 weer zelf naar Malawi te gaan, maar door de corona is dit helaas niet mogelijk geweest. Afhankelijk van de ontwikkelingen bepalen we wanneer we weer kunnen gaan; hierover praten wij u graag later bij!.

Zie voor meer informatie de pagina DOEL

Onze (eerste) actie samen:


Vragen kunt u uiteraard altijd stellen!!! info@hoevelakennaarmalawi.nl.